CPBS
Institute z.s.

Více o nás

VR FOK


Co dělat? - OČMU


Naše virtuální realita a AI


O nás


Centrum pro bezpečný stát z.s. je nestátní nezisková organizace založená v lednu 2008 a zapsaná u MŠMT v seznamu výzkumných organizací (č.j.: MSMT-32905/2017-4). Organizace provádí činnosti především v oblastech výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Vývoj


Provádíme vývoj a inovace v oblasti vzdělávacích a simulačních technologií.
Ukázky z našich úspěšných vývojových projektů, které byly realizovány pro vlastní aktivity organizace či jako dodavatelská řešení:

Výzkum


Provádíme aplikovaný výzkum k získání nových poznatků a dovedností v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a kritické infrastruktury.

Naše výzkumné projekty posledních let:VD20062010A06
Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS

Poskytovatel: MV0 - Ministerstvo vnitra (MV)
Hlavní příjemce: MV / GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva
Období řešení projektu: 2009-2010.


VF20112015018
Bezpečnost občanů – krizové řízení

Poskytovatel: MV0 - Ministerstvo vnitra (MV)
Hlavní příjemce: Ministerstvo vnitra / Generální ředitelství HZS - Institut ochrany obyvatelstva
Období řešení projektu: 2011-2015.VG20122015081
CO DĚLAT - 3D model simulace krizových situací při povodni

Poskytovatel: MV0 - Ministerstvo vnitra (MV)
Hlavní příjemce: Centrum pro bezpečný stát o.s.
Období řešení projektu: 2012-2015.VI20152020009
Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR - CAVHZS

Hlavní příjemce: Ministerstvo vnitra / Generální ředitelství HZS - Institut ochrany obyvatelstva
Období řešení projektu: 2015-2020VI20152020006
Výcvikový trenažer typových činností

Poskytovatel: MV0 – Ministerstvo vnitra (MV)
Hlavní příjemce: Centrum pro bezpečný stát z. s.
Období řešení projektu: 2015-2020VI20192021122
AR Safebook - Rozšířená realita pro prevenci v oblasti bezpečnosti

Poskytovatel: MV0 – Ministerstvo vnitra (MV)
Hlavní příjemce: Centrum pro bezpečný stát z. s.
Období řešení projektu: 2019-2021

Vzdělávání


Oblast vzdělávání je dlouhodobě významnou činností CPBS. Organizace provádí vzdělávání především užitečným transferem znalostí a dovedností získaných synergicky při provádění výzkumných aktivit.

Významné vzdělávací aktivity:

www.ocmu.cz

Provozování portálu pro učitele a žáky v základních a středních školách k výuce OČMU

www.codelat.cz

Průvodce Co dělat v krizových situacích doma i v zahraničí v tištěné i elektronické verzi

www.3Dlearning.cz

Nabídka internetových interaktivních kurzů včetně přezkoušení a vystavení certifikátu

Vaše představy měníme v realitu

Podívat se na video

Kontaktujte nás


CPBS Institute z.s.
Doudlebská 1699/5,
Praha 4 –Nusle, 140 00
IČ: 22686860

+420 733 112 112